להזמנת כרטיסים

להצטרפות לרשימת הדיוור לחצו כאן

היכל אומנויות הבמה הרצליה
 אודות ההיכל
 בעלי תפקידים
 איך להגיע

היכל אמנויות הבמה הרצליה - תקנון

 1. שימוש באתר האינטרנט - כללי
  1. הגדרות:
   "אירועים" - מופעים, הצגות, הרצאות וכל פעילות אחרת המתקיימת במסגרת ההיכל;
   "אתר" - אתר האינטרנט של היכל אמנויות הבמה, הרצליה;
   "גולש" - מי שגולש באתר ולא נרשם אליו;
   "היכל" - היכל אמנויות הבמה, הרצליה, המנוהל ומופעל על ידי החברה;
   "חבר" - מי שנרשם לאתר לצורך קבלת ניוזלטר ו/או מידע פרסומי אחר מאת האתר ו/או ההיכל ו/או החברה;
   "החברה" - החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ);
   "מזמין" - מי שנרשם לאתר לצורך ביצוע רכישת כרטיסים דרך האתר;
  2. האתר הוקם על מנת לספק מידע אודות אירועים, העתידים להתקיים במסגרת ההיכל ו/או החברה, ולספק מידע לגבי תנאי רכישת כרטיסים לאירועים. בנוסף, רשאי מי שנרשם כמזמין לרכוש כרטיסים דרך האתר, וכן להירשם לאתר כ- "חבר" (כהגדרת מונח זה לעיל), על מנת לקבל מידע שוטף מטעם ההיכל.
  3. מובהר, כי השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו, מוצעים אך ורק בכפוף לקבלת כל תנאי השימוש הכלולים בתקנון זה, ולפיכך, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) יפעלו אך ורק בכפוף לתנאי ולהוראות תקנון זה ושימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמת ואישור המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (לפי המקרה) לאמור בתקנון זה.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ותוקף שינוי כאמור יהא החל ממועד פרסומו באתר.
  5. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך, והכל כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.
  6. ההרשמה כמזמין ו/או כחבר מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתו לאתר מצהיר המזמין ו/או החבר (בהתאם למקרה), כי גילו אכן מעל 18 שנה.
  7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך במועד הרישום, ואלא לאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
  8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המזמין ו/או החבר (בהתאם למקרה), אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. קיימת חובה מיוחדת לדייק בכל הפרטים האישיים, הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המזמין ו/או החבר (בהתאם למקרה).
  9. מבלי לגרוע מכל יתר הוראות תקנון זה, אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי ו/או מעליב ו/או משמיץ ו/או מאיים ו/או פוגע בפרטיות הזולת ו/או פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני ו/או גזעני ו/או בלתי חוקי.
  10. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
  11. הנהלת החברה ו/או האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה), לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 2. רכישת כרטיסים דרך האתר
  1. על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר יש למלא במסגרת האתר טופס פרטים אישיים.
  2. ניתן לבצע רכישת כרטיסים באמצעות כל כרטיסי האשראי, המפורטים להלן: ישרכארט, ויזה, דיינרס, אמריקן אקספרס.
 3. קבלת ניוזלטר / חומר פרסומי
  1. המבקש להיות חבר ולקבל מידע פרסומי מהאתר, על בסיס קבוע, יירשם לאתר כחבר, על ידי מילוי המקום המיועד לכך בטופס ההצטרפות, המצוי באתר.
  2. חברות באתר כוללת, בין היתר, את הסכמת החבר לקבל חומר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בדיוור ישיר, לגבי פעילויות ההיכל ו/או החברה, ובכלל זה, אירועים מתוכננים ו/או מועדיהם ו/או מחירים ו/או פרטים דומים ו/או אחרים ו/או פרסומים שונים, הכל לפי שיקול דעת החברה.
  3. החברות באתר אינה כרוכה בתשלום, וניתנת לביטול בכל עת, באמצעות מסירת הודעה בדואר ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני. החברות באתר תיפסק בתוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה האמורה.
 4. רישום לאתר ושמירת פרטיות
  1. על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר, וכן על מנת לקבל ניוזלטר, יש למלא טופס פרטים אישיים, כאמור בסעיפים 2 ו- 3 לתקנון זה לעיל.
  2. הנהלת האתר מחויבת לשמור, ככל שניתן, על פרטיות מי שנרשמו לאתר, תוך שמירת סודיות המידע האישי של המזמינים והחברים והגולשים באתר.
  3. עם זאת, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) מאשר בזאת, כי ידוע וברור לו, שלא תמיד ניתן להבטיח הבטחה מלאה של שמירת הסודיות ו/או פרטיות המידע, אשר הינו מעביר באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני, ולפיכך, מאשר בזאת המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה), כי אין החברה אחראית בכל אופן שהוא בקשר לשימוש במידע הנמסר על ידו באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או על הפצתו .
  4. מובהר, כי מזמין ו/או חבר ו/או גולש (בהתאם למקרה) אינו רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרה שאינה חוקית ובכלל זה הפצת חומר פורנוגראפי ו/או איום ו/או תועבה ו/או וירוסי מחשב ו/או פריצה למערכת מחשב ו/או לצורך פגיעה כלשהי ברגשות ציבור כלשהו ו/או הפרת זכויות קניין רוחני כולל זכויות יוצרים ו/או סימנים מסחריים ו/או בזכויות קניין רוחני אחרות ו/או סודות מקצועיים ו/או מסחריים ו/או פגיעה במערכת ביטחון המידע ו/או גישה למערכות ולקבצים ללא הרשאה ו/או כל שימוש אחר העלול לגרום לנזק ו/או להפרעה ו/או להגבלת שימוש ו/או עלול להוות הפרה של זכויותיה של החברה ו/או ספקי שירות מטעמה ו/או מזמינים ו/או חברים ו/או גולשים אחרים ו/או צד שלישי כלשהו. הקביעה האם חומר מסויים מהווה הפרה של הוראות תקנון זה תהא של החברה בלבד, ולמזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע לכך, ושיקול הדעת הבלעדי לאופן השימוש באתר מסור להנהלת החברה, ובכלל זה בכל הנוגע לאישור שם ו/או לשם משתמש  של מזמין ו/או חבר (בהתאם למקרה).
 5. פרסומים והמלצות באתר ובניוזלטר
  כל פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור מוצרים ו/או אירועים, המופיעים באתר ו/או בניוזלטר המופץ על ידי החברה אינם בגדר המלצה מקצועית ו/או ייעוץ מקצועי, וכל הבוחר להסתמך על פרסום  ו/או המלצה ו/או אזכור כאמור, ו/או לנהוג על פיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.
 6. איסוף כרטיסים שהוזמנו
  1.  כרטיסים שיוזמנו לאירועים באמצעות האתר ייאספו על ידי המזמין במשרדי ההיכל, ברח' ז'בוטינסקי 15, הרצליה, כדלקמן:
   1. בימים ראשון עד חמישי (כולל) -              בין השעות 09:00 עד 20:00;
   2. בימי שישי                                     -              בין השעות 09:00 עד 13:00;
   3. במוצאי שבת ובערבי חג             -              החל משעתיים לפני תחילת האירוע;
  2. מובהר, כי לא יישלחו כרטיסים בדואר.
  3. על מנת לקבל כרטיסים שהוזמנו דרך האתר, חובה על אוסף הכרטיסים להציג בעת קבלתם את אותו כרטיס האשראי באמצעותו שולמו הכרטיסים בצרוף תעודה מזהה עם תמונה.
   על רוכש כרטיסים, אשר ביצע רכישה דרך האתר  בהנחה, מכל סוג שהוא, להציג תעודה ו/או אסמכתא מתאימה, המעידה על זכאותו להנחה כאמור.
   ביצע מזמין רכישת כרטיסים דרך האתר בהנחה, ולא הציג תעודה ו/או אסמכתא המעידה על זכאותו להנחה כאמור -  ישלם בעת איסוף הכרטיסים בקופת ההיכל את סכום ההנחה אותה קיבל בעת ההזמנה דרך האתר וזאת כתנאי לקבלת הכרטיס/ים (מילים אחרות, מזמין כאמור יידרש לשלם את המחיר המלא / המקורי בקשר עם אותה רכישה).
  4. כל שינוי ו/או החלפה בקשר עם כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה לקופת ההיכל, ובכפוף לתקנון זה.
   ויודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.
  5. לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע מסוים ו/או למועד מסוים. החלפת כרטיס מהווה ביטול עסקה, כמשמעותה בסעיף 7 להלן.
 7. ביטול עסקה
  1. ביטול עסקה יכול להתבצע בכתב, בתוך לא יאוחר מאשר 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני יום האירוע המוזמן;
  2. בוטלה עסקה, בהתאם להוראות סעיף 7.1 לעיל - יחויב הלקוח בסך של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקהכדמי ביטול לעסקה.
  3. עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בדמי הביטול, כאמור בסעיף 7.2 לעיל.
  4. חרף האמור בסעיפי המשנה של סעיף 7 זה לעיל, לא ניתן לבטל כרטיסים לאירוע, אשר הכרטיסים אליו אזלו ביום קבלת בקשת הביטול ו/או כרטיסים שעובר לרכישתם מתקיים לגביהם מבצע הנחות;
  5. אם וככל שהכרטיס נאסף על ידי המזמין בפועל לא ניתן לבטל את העסקה;
  6. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה (למשל, לבטל כרטיס אחד מבין שלושה שהוזמנו);
  7. בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר - כמוה כבקשת ביטול עסקה;
  8. אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה);
  9. אם וככל שיבוטל אירוע על ידי ההיכל, יהא המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו להיכל בפועל בקשר עם האירוע, וזאת תוך 7 (שבעה) ימי עסקים מהמועד שבו נודע להיכל על הכוונה לבטל את האירוע, וכנגד הצגת הכרטיס כשהוא שלם, וזאת כפיצוי מלא וסופי בקשר לביטול האירוע;
  10. אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי, באותו האופן הקבוע בסעיף 7.10 לעיל.
 8. זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני
  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר שייכים ויהיו בכל עת בבעלות מלאה ובלעדית של החברה.
  2. האתר והתוכן המופיעים במסגרתו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצא באלה (להלן ביחד בסעיף 8 זה: "המידע") מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים, אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים במסגרת האתר.
  3. נאסר על מזמין ו/או חבר ו/או גולש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, או למכור כל חלק מן המידע, הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה.
  4. המזמין והחבר והגולש מכירים בזכויות היוצרים, הקיימות במידע, ומתחייבים שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי ו/או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
  5. הסימנים המסחריים של החברה בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. לא יעשו המזמין ו/או החבר ו/או הגולש כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה בסימני המסחר או המותגים.
 9. הגבלת אחריות החברה
  1. האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע במסגרתו - מוצע לשימוש כמות שהוא (AS IS ). אומנם, כוונת החברה הינה, כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן ונפלו ו/או יפלו טעויות טכניות ו/או אחרות במידע, לרבות טעויות מהותיות.
  2. תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים ו/או שירותים, המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצר ו/או שירות הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. היה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה וההיכל, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה.
  3. החברה אינה מתחייבת, שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, או לנזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או  בקווי התקשורת לאתר, אצל החברה או מי מספקיה. המזמין ו/או החבר ו/או הגולש באתר מבין כי מדובר ברשת האינטרנט, אשר חשופה לבעיות ולתקלות ולנזקים כמפורט לעיל, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הנוגע לאמור לעיל.
  4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש (המזמין ו/או החבר ו/או הגולש). החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
  5. החברה וספקי השירות מטעמה (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל מי שבא מטעמם) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, אשר ייגרם למזמין ו/או לחבר ו/או לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו (אם וככל שייגרם), בכל הקשור והנוגע לתקנון זה ו/או להתקשרות בין החברה לבין המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) ו/או לשירותים, הניתנים על ידי החברה, כמפורט:
   1. נזק שמקורו בשירותים, נתינתם, ביטולם, השהייתם או הפסקתם ו/או הפרעות במתן השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו רשת התקשורת ו/או מרכיב תקשורת כלשהו, כולל תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי השירות מטעמה של החברה ו/או בתקשורת ביניהם לבין החברה ו/או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים;
   2. נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של תקנון זה שמקורה בפעילות של צד שלישי;
  6. על אף האמור בכל דין מוסכם, כי לגבי עילה הנובעת מתקנון זה ו/או ממתן השירותים ו/או רכישת המוצרים (כרטיסים לאירועים) מאת ההיכל, תהא תקופת ההתיישנות למשך שנתיים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים, או מיום שנתגלתה עילת התביעה, כמוקדם מביניהם. שימוש המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) באתר כמוה כהסכמה לאמור בתקנון זה וכחתימה על חוזה נפרד, כאמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958.  
 10. שונות
  1. שינוי מקומות ישיבה- ההיכל שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכתוצאה משיקולים שונים, לשנות את מקומות הישיבה, אולם, מובהר כי הדבר ייעשה במקרים חריגים בלבד.
  2. הקצאת מקומות לנכים - בהיכל מוקצים 25 (עשרים וחמישה) מקומות ישיבה לכיסאות גלגלים.
  3. בכוונת החברה, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן, רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר, מדי פעם בפעם, לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות ו/או הפסקות בשירותים המסופקים במסגרת האתר.
  4. החברה תוכל לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר ו/או בתפעולו, והכל בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר,  בהתחשב באופי דינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים  המתבצעים ברשת האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות  ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכדומה. לא תהיה למזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שתתרחשנה אגב ביצועם.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות, מעת לעת, כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר, או לכל חלק ממנו, לכל מזמין ו/או חבר ו/או גולש (בהתאם למקרה) ו/או להפסיק את השימוש באתר למזמין/ים ו/או לחבר/ים ו/או לגולש/ים (בהתאם למקרה) בין בשל פעולות של מזמין/ים ו/או חבר/ים ו/או גולש/ים ובין מסיבה אחרת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  7. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית, הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בהרצליה בלבד (ובהיעדר סמכות עניינית לבית המשפט המוסמך בעיר הרצליה - לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד).
  8. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, או לחלופין ייחשבו הסעיפים האמורים והם בלבד כבטלים, ובכל מקרה יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפם.
  9. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, אינך מורשה לגלוש ו/או להשתמש באתר.
  10. בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין תנאים אחרים במסמכי המזמין ו/או בכל מסמך אחר, אשר מועד כתיבתו מוקדם למועד פרסום תקנון זה, יגברו הוראות מסמכי המזמין ו/או המסמך האחר שמועד כתיבתם מוקדם למועד פרסום תקנון זה.

ה\2\4\3-2